nahled

Čím Vinařský sešit je
Vinařský sešit je papírovou evidenci přenesená do počítače v podobě jenoduchých tabulek a je určen především pro ty vinaře kteří vedou evidenci v papírové formě a stačí jim jen základní evidence pro kontroly SZPI

... a čím není
Pro svojí jednoduchost samozřejmě nenahrazuje plnou vinařskou evidenci která umožnuje kompletní sledování výroby a prodeje, skladového hospodařství a automatického podávání povinných prohlášení na portálu farmáře

Výhody vinařského sešitu oproti "papírové" evidenci
 • V žádné evidenční knize nemusíte provádět požadované součty ani mezisoučty - vše se děje automaticky
 • Plná zpětná opravitelnost v kterékoliv příloze a v kterémkoliv časovém období
 • Nemusíte provádět zápisy do přílohy 21 (příloha se vytváří automaticky na základě údajů z přílohy 22)
 • Při opravě názvu šarže a dalších údajů automatické promítnutí této změny do všech evidenčních knih
 • "Odbornost" pro ovládání je shodná ze zápisem do jakéhokoliv textového nebo tabulkového editoru
 • Jakoliv změna či oprava textového či číselného údaje se automaticky promítne do všech záznamů
 • Evidenční knihy se vytvářejí "jedním zápisem"
 • Seznam vinic je kompatibilní se seznamem vinic na portálu farmáře
 • Kontrolní součty vás ochrání před logickou nebo výpočetní chybou
Výhody vinařského sešitu oproti evidenci v "Excelu"
 • Efektivnější a rychlejší zápis údajů
 • Tisk do formulářových sestav je v Excelu obtížný až nemožný
 • Ochrana dat (nechtěné změny) je oproti excelu na daleko vyšší úrovni
 • Vinařský sešit je možné spouštět i z přenosné flešky , není potřeba mít žádný nainstalovaný další program
Obsažené evidenční knihy ve vinařském sešitu
 • Příloha 12 (23) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti sklizených hroznů
 • Příloha 13 (24) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených hroznů
 • Příloha 15 (26) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných hroznů
 • Příloha 16 (27) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných hroznů
 • Příloha 17 (28) - Evidence o nákupu a spotřebě cukru
 • Příloha 18 (29) - Evidence o nákupu a spotřebě rekt. moštu a jiných látek
 • Příloha 21 (32) - Evidence o zásobách vína
 • Příloha 22 (33) - Evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu

U uvedených příloh jsou uvedeny nová čísla příloh z vyhlášky (v závorce je vyznačeno číslování podle dříve platné vyhlášky)