nahled
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování od sklizně hroznů až po láhvování produktů.
Mezi sledovatelné ukazatele lze zařadit odrůdy, šarže, cukernatost a stav skladů podle jednotlivých nádob (tanků) a dalších údajů, které jsou k dispozici ve formě tiskových sestav a grafů.
Program také disponuje komplexním skladovým hospodářstvím včetně příjmů vinařských produktů a jejich prodeje.

Vinařská evidence dále obsahuje údaje k výkaznictví podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 88/2017 kterou se provádí některá ustanoveni zákona o vinohradnictvi a vinařství,


19.7.2020 - nová verze Vinařské evidence 2020 ke stažení

Od 1.4.2017 je v platnosti nová vyhláška č. 88/2017 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství.
Zákon i vyhláška mění od 1.8.2017 podstatným způsobem povinnosti u vedení vinařské evidence na které je tato aplikace připravena.

 
Program obsahuje podporu pro automatickou tvorbu těchto hlavních příloh a výkazů
 • Příloha 12 (23) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti sklizených hroznů
 • Příloha 13 (24) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených hroznů
 • Příloha 15 (26) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných hroznů
 • Příloha 16 (27) - Evidence o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných hroznů
 • Příloha 17 (28) - Evidence o nákupu a spotřebě cukru
 • Příloha 18 (29) - Evidence o nákupu a spotřebě rekt. moštu a jiných látek
 • Příloha 21 (32) - Evidence o zásobách vína
 • Příloha 22 (33) - Evidence o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu

 • Prohlášení o zásobách
 • Prohlášení o sklizni
 • Prohlášení o produkci
U uvedených příloh jsou uvedeny nová čísla příloh z vyhlášky (v závorce je vyznačeno číslování podle dříve platné vyhlášky)