Změny a novinky


2.102.1 - 30.05.2021
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy pro vykazování technologických ztrát
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s automatickým odesíláním SMS a a emailů klientům
2.101.1 - 16.05.2021
 • + Vinařská evidence - přidána možnost tisku přílohy č.25 z kmenové skladové karty
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s uživatelským modulem "Autoklient"
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s automatickým odesíláním SMS a a emailů klientům
2.100.1 - 22.04.2021
 • + Vinařská evidence -nové tiskové sestavy v přehledu výkupních lístků
 • + Vinařská evidence - drobné změny v uspořádání hlavního menu
 • + Vinařská evidence - do číselníku šarží a výkupních lístků přidány informace o barvě hroznů a vína
2.99.2 - 18.04.2021
 • + Nový modul pro vedení malé vinařské evidence LITE (vinařský sešit) - zkušební provoz
 • + Nové číselníky oblastí , okresů a tras v souvislosti s moduly pro CRM
 • + CRM - nové moduly pro hromadné informování zákazníků pomocí SMS a emailu
 • + Vinařská evidence -nové tiskové sestavy pro historie šarže
2.95.2 - 14.02.2021
 • + Maloobchodní prodej - provázání nastavení druhu platby s typem výpočtu dokladu a vylepšení pro nastavení data splatnosti
 • + Maloobchodní prodej - možnost nastavení maloobchodních cen zboží v úrovni bez DPH (zkušební provoz)
 • + Faktury vydané - možnost uživatelské změny vzhledu tabulky s nabídkou položek(přes pravé tl. myši) a další drobné úpravy a vylepšení
 • + Faktury vydané - umožněn přímý export do účetního programu Pohoda (bez mServeru)
 • + Aplikace - možnost nastavení hlídaní záporných stavů zásob při prodeji z FAV, sklad. doklady (viz. parametry)
 • + Aplikace - možnost nastavení výchozího řazení seznamu (data vystavení, dokladu, id pořízení aj. (viz. čísel. pracovních míst)
 • + Vinařská evidence -sjednocení kontroly vyplnění šarže u výchozí skladové položky podle nastavení v parametrech
2.94.1 - 26.1.2021
 • + Vinařská evidence - platnost vinic doplňovaných do prohlášení o sklizni a produkci jako "prázdné" je omezena datem 1.8.aktuálního vinařského roku
 • + Aplikace - drobné interní změny a vylepšení
 • - Vinařská evidence - oprava možné chybné duplicity UUID při kopii skladové karty z modulu lahvování
2.93.1 - 11.1.2021
 • + Vinařská evidence - při zpracování výkupních lístků nabízen propočet průměrné cukernatosti
 • + Vinařská evidence - v číselníku šarží umožněno přebírání informací o původu hroznů z VL nebo číselníku
2.92.1 - 7.1.2021
 • + Vinařská evidence - při odesílání prohlášení (produkce a sklizeň) doplněna pomocná kontrola na správnost vinařského roku
 • + Vinařská evidence- (pohyby v nádobách M) umožněn tisk dokladů podle agendy (protokol o zpracování, skladový doklad, faktura)
 • + Vinařská evidence- do výkupních lístků přidána možnost automatického propočtu celkového množství hroznů na více vinic poměrně podle výměr
 • - Aplikace - úprava modulu pro převod počátečních stavů (převod pokud firma nevede evidenci zásob)
2.91.3 - 1.1.2021
 • - Vinařská evidence - servisní přepočet pro sklizeň hroznů se neukládal do databáze
2.91.2 - 9.12.2020
 • + Aplikace - možnost nastavení pro trvalý nebo dočasný zákaz přístupu uživatele do aplikace
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s uživatelským modulem "Autoklient"
 • + Vinařská evidence - do servisních přepočtů přidán propočet na sklizeň hroznů
2.90.1 - 2.12.2020
 • + Skladové hospodařství - automatické doplnění nádoby do skladové výdejky při maloobchodním prodeji - viz parametry
 • + Maloobchodní prodej - změny a vylepšení při nastavení vzhledu hlavičky a řádků účtenky(přes pravé tlač. myši)
 • + Vinařská evidence - při pořizování výkupních lístků přidáno vyhledávání i podle zkratky odrůdy
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava - výkupní lístky podle odrůd a viniční trati (ověření)
 • + Vinařská evidence - nový modul "Export do Excelu" -seznamy výkupních lístků podle oběratelů pro křížovou kontrolu
 • + Vinařská evidence - upraven výpočet pro hlášení o produkci (ošetřen stav kdy na jednu sklad. kartu směřuje produkt z více operací "Zpracování VL")
2.88.1 - 22.11.2020
 • + Maloobchodní prodej - v číselníku zboží vylepšen způsob generování názvu zboží podle zadaného vzorce
 • + Aplikace - do číselníku uživatelů přidány pole pro telefon a email
2.87.1 - 17.11.2020
 • - Maloobchodní prodej - umožněny dodatečné úpravy v řádcích uzavřené účtenky
 • - Aplikace - na úvodní obrazovce nebyla přístupná část pracovního menu ve spodní časti obrazovky
2.86.2 - 15.11.2020
 • + Aplikace - Kód EAN rozšířen z 15 na 20 znaků (adresář, kmenová skladová karta, číselník zboží)
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s uživatelským modulem "Autoklient"
2.85.1 - 8.11.2020
 • + Aplikace - datová složka se nyní nechá nastavit na jakékoliv místo v PC
 • + Při dynamickém načítání přidána možnost vlastního třídění dat podle více sloupců
 • + Při odeslaní dat na technickou podporu je nově používán komprimační formát (ZIP)
 • + Při komunikaci s webovými službami je dle požadavků ministerstva zemědělství použit nový bezpečnostní formát
2.84.1 - 19.10.2020
 • + Aplikace - nová služba pro načítaní adres ze systému ARES - načítá se i DIČ
 • + Ve vydaných fakturách implementována služba pro EET - tedy asi úplně zbytečně :-)
 • + Ve vydaných fakturách nový přehled vystavené položky FaV
 • + Aplikace - nové dynamické načítání dat v prohlížecích formulářích (umožňuje výrazné zrychlení zejména v sítovém provozu)
     nastaveni lze změnit v číselníku pracovních míst
2.83.2 - 6.10.2020
 • - Skladové hospodářství - při pořizování a editaci skladové karty upraveny logické kontroly
2.83.1 - 4.10.2020
 • + Ve vydaných fakturách přidán sloupec s hodnotou "rok-měsíc" (např. pro snazší filtraci dat při exportu do účetnictví Pohoda)
 • + Ve vydaných fakturách zvětšen počet znaků u IČO a DIČ odběratele
 • + Vinařská evidence - u verze Mini možnost přidání modulu pro nákup hroznů
2.82.1 - 30.9.2020
 • + Vinařská evidence - v modulu importu vinic možnost automatického doplnění chybějících odrůd
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava pro registr vinic "Výpis duplicit (stejná odrůda na jedné vinici) "
 • + Skladové hospodářství - u skladových dokladů přidána možnost vytvoření kompletní kopie celého dokladu (menu Nástroje)
 • + Vinařská evidence - upravena tisková sestava pro zjištění různých produktů v jedné nádobě a jeden čas"
2.81.1 - 17.9.2020
 • + Vinařská evidence - u tabulky zdrojových nádob možnost vyvolání historie pohybů (přes pravé tlačítko myši)
 • + Vinařská evidence - v přehledech stavů nádob přidán údaj kategorie přebíraný z kmenové skladové karty
 • + Vinařská evidence - v číselníku receptur přípravků umožněno zadání dávky s přesností až na 3 des. místa
 • + Vinařská evidence - nová verze komunikační knihovny pro elektronickou komunikaci portálem min. zemědělství (eagri.cz)
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy pro výkupní lístky "podle dodavatelů a odrůd" a "podle odběratelů a odrůd"
 • + Vinařská evidence - nový modul pro odeslání prohlášení o zásobách (eagri.cz)
 • + Skladové hospodářství - do skladové karty přidán udaj pro identifikaci k evidenčním knihám č. 17 a 18 podle vinařského zákona
 • + Skladové hospodářství - při pořizování nové skladové karty upraveny logické kontroly
 • + Aplikace - do číselníku pro rychlý výběr období přidán "Vinařský rok" (1.8.xxxx - 31.7.xxxx)
2.80.2 - 8.9.2020
 • + Skladové hospodářství - vylepšený způsob vyhledávaní a zadávání šarže ve skladové kartě
 • - Vinařská evidence - opraveno ověřování nakoupených hroznů ve výkupním lístku
2.80.1 - 7.9.2020
 • + Aplikace - v základních pohledech přidána možnost úpravy uživatelského filtru
 • + Skladové hospodářství - do přehledu skladových pohybů přidán informace o vazbě na adresář
 • + Skladové hospodářství - do přehledu skladových pohybů přidána nová tisková sestava podle druhu pohybu
 • + Vinařská evidence - v registru vinici přidána možnost hromadné změny u země původu a uživateli vinice (menu Nástroje)
2.79.1 - 1.9.2020
 • + Aplikace - při odstranění uživatele z číselníku se nyní automaticky odstraňují i vazby na prac. místa a sklady
 • + Vinařská evidence - přidán číselník receptur přípravků pro automatické dávkování v pracovních operacích
 • + Vinařská evidence - v modulu pracovních operací přidána možnost automatického dávkování (ve zkušebním provozu)
 • - Vinařská evidence - při tisku evidenční knihy 22 se nezobrazovaly hodnoty z Drpoh 58 Manka a škody
2.78.1 - 17.8.2020
 • + Aplikace - do číselníku pracovních (prodejních) míst přidán údaj zkratka názvu prac. místa
 • + Maloobchodní prodej - při ztrátě spojení se serverem (nestabilní wifi) přidána možnost opětovného připojení bez ukončení aplikace
 • - Skladové hospodářství - do skladových dokladů přidán údaj o výstavci dokladů pro možnost vystavovaní dokladů více subjekty
1.75.1 - 1.9.2020
 • - Vinařská evidence - při tisku evidenční knihy 22 se nezobrazovaly hodnoty z Drpoh 58 Manka a škody
1.74.1 - 31.7.2020
 • - Vinařská evidence - do podání "Prohlášení o zásobách" nevstupovaly údaje z výroby (sklepního hospodářství) - opraveno
1.73.1 - 22.7.2020
 • + Maloobchodní prodeje - v grafickém nadstavbě stolů přidána volba o načítaní údajů z prodejních míst
 • + Aplikace - informace o možnosti aktualizace se nezobrazuje pokud je stanice nastavena jako klient
 • + Maloobchodní prodeje - možnost tisku platebního QR kódu
 • + Skladové hospodářství - možnost tisku platebního QR kódu ve vydávaných fakturách
 • + Maloobchodní prodeje - drobná vylepšení funkcí při rozdělení účtu včetně doplnění výchozího odběratele
 • - Vinařská evidence - při tisku evidenční knihy 22 a současné filtrace dat podle šarže se vyskytla chyba výběru - opraveno
 • - Ve vydaných fakturách se při použití pomocného panelu nepřebíral název skladové položky z řádku B
1.72.1 - 7.7.2020
 • + Maloobchodní prodeje - přidána volba pro test připojení k databázi před uzavřením dokladu (vhodné pro mobilní zařízení při nestabilní wifi)
 • - Skladové hospodářství - u propočtu cen s velkými hodnotami upraveno zaokrouhlování
 • + Aplikace - částečné úpravy aplikace pro převod do nového vinařského roku (1.8.2020)
1.70.3 - 2.7.2020
 • + Maloobchodní prodeje - do přehledů vystavených dokladů přidán údaj o čase uzavření dokladu
 • + Aplikace - rozdělění spuštění aplikace jako : lokalní, sítový - klient , sitový - sever
 • + Aplikace - nový tiskový modul
1.70.2 - 1.7.2020
 • + Aplikace - V EET modulu zrušeno generování QR kódu pro účtenkovku
 • - Maloobchodní prodeje - v grafickém nadstavbě stolů se při uzavření poslední účtenky neaktualizovalo přepsání hodnot
 • + Aplikace - interní změny pro zlepšení stability a diagnostiky programu
1.69.1 - 20.6.2020
 • + Vinařská evidence - v pracovních operacích umožněno sledování šarží přípravků včetně výpočtu množství podle dávky na 100L
 • + Aplikace - v přístupových vazbách uživatele na sklady přidáno právo autorizace dokladů
 • + Skladové hospodářství - do přehledů stavů zásob přidány údaje přebrané z číselníku šarží
1.65.1 - 6.5.2020
 • + Vinařská evidence - do číselníku šarží přidán údaj "Kategorie"
 • + Vinařská evidence - u tisku evidenční knihy č.22 (33) přidána možnost zadání výběrů podle (skladové položky, nádoby nebo šarže)
 • + Vinařská evidence - nový modul pro zjištění obsazenosti nádob včetně grafického znázornění (menu Servis/Uživatelské moduly)
1.63.1 - 22.4.2020
 • + Skladové hospodářství - rozšířeny možnosti pro automatické generování názvu skladové položky - řádek "B" (Servis/parametry-skladové hospodářství)
1.62.4 - 20.4.2020
 • + Skladové hospodářství - ve skladových dokladech přidána možnost hromadného uzamykání/odemykaní dokladů
 • + Skladové hospodářství - upraven formulář pro pořízení skladových dokladů včetně vylepšení pro vyhledávání a zadávání skl. položek a nádob
 • + V modulu vydaných faktur přidána možnost uživatelské editace tiskových šablon pro FaV
 • + Skladové hospodářství - u pořízení skladových dokladů přidána možnost kontroly aktuálního obsahu produktů v nádobách
1.62.3 - 14.4.2020
 • + Skladové hospodářství - ve skladové kartě zjednodušeno zadávání a propojení s kartou šarže
 • + Skladové hospodářství - umožnění skrytí/zobrazení cenových údajů ve formulářích
  vhodné pro uživatele kteří nepotřebují pracovat s finančními údaji (lze nastavit pro jednotlivá pracovní místa)
 • + Ve vydaných fakturách doplněna možnost rychlého doplňování hlavičkových textů přes číselník uživatelských textů
 • + Ve vydaných fakturách doplněna možnost automatickébo vyplnění úvodního textu (lze nastavit pro jednotlivá pracovní místa)
 • + Ve vydaných fakturách kontrola finanční správnosti hodnot řádků - vyhodnoceno jako chybový stav (dříve se ukazovalo jen jako varovné hlášení)
 • + Skladové hospodářství - v přehledech pohybů skl. karet doplněna informace o agendě kde vznikl prvotní doklad s možností tisku dokladu (vin. evidence, fakturace, sklad. hospod.)
 • + V modulu pro potisk štítků se ukládá nastavení výběrů pro tiskárnu a výstavce štítků (obecné info výstavci se nastavuje v číselníku firem)
1.60.7 - 25.3.2020
 • + Aplikace - Nový modul "Závozy zboží" pro zlepšení evidence a distribuce produktů(včetně nových číselníků "Trasy" a "Vozidla")
 • + Aplikace - Do adresáře přidány údaje: výchozí splatnost pro odběratele a výchozí tisková šablona pro maloobchodní prodej
 • + Aplikace - Ve vybraných modulech přidáno rychlé (průběžné) vyhledávání např. ve vydaných fakturách, nabídka šarží do skladové karty atd.
 • + Aplikace - Aktualizován tiskový modul - mimo jiné vylepšena práce s čárovými kódy podle pravidel GS1
1.59.1 - 11.3.2020
 • + Skladové hospodářství - nová tisková sestava - skladový doklad sumarizovaný za skladovou položku
 • + Skladové hospodářství - tisk skladových dokladů - změna třídění podle názvu položky
 • + Skladové hospodářství - V přehledech skladových zásob umožněna filtrace dat podle vinařských roků dané šarže
 • - Maloobchodní prodeje - upraven algoritmus propočtu na kontrolu minusového stavu ve skladových kartách
1.58.1 - 7.3.2020
 • + Vinařská evidence - v evidenční knize (21) doplněna možnost tisku s přepočtem na litry
 • + Skladové hospodářství - nová tisková sestava stavů podle šarží s přepočtem na litry
 • + Skladové hospodářství - doplněn a upraven fakturační modul
 • + Skladové hospodářství - pro tiskové sestavy pro fakturační modul lze využívat i tisk. šablony uložené v databázi
 • + Skladové hospodářství - doplněny nové možnosti uživatelských filtrů a výběrů
 • + Aplikace - další integrace funkcí pro export dat do účetního programu POHODA
1.56.1 až 1.57.2
 • Verze mimo produkční nasazení
1.55.1 - 21.2.2020
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování možnost přímého tisku historie nádob
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování usnadnění zpětného propočtu výrobní ceny
 • + Aplikace - možnost importu z adresáře účetního programu Pohoda
 • + Skladové hospodářství - do přehledů o stavech zásob přidány údaje o ročníku vinařského produktu
1.54.1 - 9.2.2020
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování produktu možnost skrytí/zobrazení panelu pro aplikaci přípravků a jiného materiálu
 • + Vinařská evidence - upravená evidenční kniha podle přílohy 15 vyhlášky 88/2017 - doplněny údaje RČ,ID SZR a skl. plocha je uváděna v ha
 • + Vinařská evidence - nový přehled stavů nádob i s novými tiskovými sestavami
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování produktu přidány další logické kontroly na správnost vyplnění
 • + Skladové hospodářství - rozšířeny možnosti pro automatické generování názvu skladové položky (Servis/parametry-skladové hospodářství)
 • + Maloobchodní prodeje - v číselníku zboží přidána možnost zadávání názvů zboží (včetně průvodních dokladů) podle nastaveného vzorce
  (definice vzorce: Servis/parametry-skladové hospodářství )
 • + Aplikace - všechny předlohy tiskových sestav převedeny do nového formátu verze 6
 • + Aplikace - možnost barevného odlišení řádků s příjmovým druhem pohybu (Servis/ Místní nastavení)
 • + Aplikace - drobné interní změny a vylepšení
 • - Vinařská evidence - odstraněna chybová situace kdy odběratel hroznů měl v adresáři zadané IČO delší jak 10 znaků (např. se tam doplnilo RČ)
1.53.1 - 26.1.2020
 • + Skladové hospodářství - nové a upravené tiskové sestavy ke skladovým pohybům
 • + Vinařská evidence - upravená a doplněná evidenční kniha podle přílohy 22 vyhlášky 88/2017
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Přehled láhvování denní "
 • + Skladové hospodářství - nový přehled stavů zásob sumarizovaný podle skladů
 • + Vinařská evidence - při výběru cílové nádoby při zpracování produktu přidány nové možnosti rychlého výběru (rozsahy objemů nebo názvu nádob)
 • + Skladové hospodářství - definice nového druhu pohybu 74 - Externí lahvování - určeno pro subjekty které lahvování provádějí a evidují samostatně
1.52.1 - 22.1.2020
 • + Vinařská evidence - v průvodci pro import vinic přidán přímý přístup do číselníku odrůd, vinic a adresáře"
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Výkupní lístky podle odrůd - sumář za registrační čísla vinic"
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava pro kontrolní porovnání údajů o vinici a odrůdě ve výkupních lístcích
 • + Vinařská evidence - proveden kompletní redesign modulů pro prohlášení o sklizni a produkci s ohledem na již preferované elektronické podání"
 • + Vinařská evidence - v číselníku vinic prováděna kontrola na správný formát reg. čísla vinice pokud je vinice registrována v ČR
 • + Vinařská evidence - údaje o odběrateli (dodavateli) hroznů ve výkupních lístcích se nyní přebírají z adresáře "online" (dříve byly údaje uloženy v hlavičce VL)
 • + Vinařská evidence - v pracovních operacích upraven výpočet zaokrouhlení u výrobní ceny
 • - Aplikace - při automatizovaném vyplnění vybraných číselníků nedocházelo k aktualizaci na nové ID
1.51.1 - 13.1.2020
 • + Vinařská evidence - v číselníku vinic přidána kontrola na typ vlastnictví
 • + Vinařská evidence - do instalační sady přidány knihovny pro komunikaci se serverem ministerstva zemědělství E-Agri
 • + Vinařská evidence - upraveno několik tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - vylepšen výběr a zadávaní u skladových položek (filtrace podle vinař. roku)
 • + Vinařská evidence - v prohlášení o produkci zpřesněn výpočet na více des. míst
1.49.1 - 1.1.2020
 • + Vinařská evidence - prohlášení o produkci připraveno pro automatické odeslání na portál farmáře
 • + Vinařská evidence - nově dostupná evidenční kniha podle přílohy 16 vyhlášky 88/2017
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Přehled produktů v nádobách " - vhodná pro inventury
 • + Vinařská evidence - nový modul pro ověřování nakoupených hroznů přímo z pořizení výkupního lístku
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy "Přehledy aplikace přípravků a sladidel v nádobách"
 • + Aplikace - do adresáře přidány údaje rodné číslo a ID_SZR (pro účely automatického podání vinařských prohlášení)
 • + Aplikace - přidán nový způsob aktivace aplikace - vložení aktivačního klíče přímo z administrace programu
 • - Vinařská evidence - opraveno označení nakupovaného produktu v evidenční knize č. 13 (Evidence nákupu hroznů a moštu)
1.48.1 - 10.12.2019
 • + Vinařská evidence - nový modul pro automatický výpočet podkladů pro prohlášení o produkci
 • + Vinařská evidence - v modulu výkupních lístků zvýšeno zabezpečení proti nechtěným změnám uživatelem (zpracování VL do nádob)
 • + Maloobchodní prodej - upravena tisková sestava pro kontrolu úhrad (nyní podle prodejních míst)
 • + Aplikace - drobné interní změny a vylepšení
1.47.1 - 8.12.2019
 • + Aplikace - Adresář přidána možnost hromadného nastavení údaje "Kategorie"
 • + Maloobchodní prodej - nová tisková sestava pro kontrolu úhrad
 • - Aplikace - při ukončování aplikace mohlo v některých případech dojít k vyvolání chyby v knihovně Kernell32 (proměnná "maximize")
1.46.1 - 24.11.2019
 • + Skladové hospodřství - úprava formuláře pro pořizování dokladů
 • + Vinařská evidence - prohlášení o sklizni připraveno pro automatické odeslání na portál farmáře
 • + Vinařská evidence - v modulu výkupních lístků umožněn výběr pohledu pro české a slovenské uživatele
 • + Maloobchodní prodej - nový přehled skladových pohybů s vazbou na maloobchodní prodej
1.45.1 - 6.11.2019
 • + Aplikace - Adresář rozšířen o údaje Kategorie a Dealer (v návaznosti i příznak dealer v čís. uživatelů)
 • + Aplikace - Aktualizován tiskový modul
1.44.1 - 2.11.2019
 • + Vinařská evidence - číselník šarží rozšířen o doplňkový údaj prefix názvu šarže o délce 3 znaků (například pro zkratku odrůdy)
 • + Vinařská evidence - přehled vinic rozšířen o údaje o uživateli vinice a sklizeném množství
 • + Vinařská evidence - vylepšeno vyhledávání u zadávání řádků do výkupních lístků
 • + Skladové hospodářství - nový modul pro hromadnou úpravu skladových položek podle prodaného zboží (testovací verze)
1.43.1 - 24.10.2019
 • + Vinařská evidence - v pracovních operacích umožněno hromadné odemknutí-uzamknutí dokladů
 • + Vinařská evidence - přidán individuální přepočet cen v pracovních operacích (kontextové menu přes pravé tlačítko myši)
 • + Skladové hospodářství - upraven algoritmus pro výpočet skladových cen
 • + Skladové hospodářství - v modulu "spárování převodek" prováděn automatický refresh spárovaných dokladů
 • - Skladové hospodářství - opravena možnost tisku u přehledů stavu zásob v případě omezení práv ke skladům podle majitele skladu (viz číselník uživatelů)
1.42.1 - 20.10.2019
 • + Aplikace - aktualizaci aplikace lze provádět i v rámci "Insider programu" (uvolněné beta verze)
 • - Skladové hospodářství - u vydaných faktur upraveno vyhledavání podle kodu karty
1.41.2 - 15.10.2019
 • + Vinařská evidence - tisk protokolu o zpracování - u ceny za mj rozšířen počet des. míst na 4
 • + Vinařská evidence - tisk evidenční knihy o zásobách vína č. 21 - přidána možnost pro výběr skladu
 • + Vinařská evidence - u láhvování se automaticky přebírá výchozí sklad z kmenové skladové karty
 • + Vinařská evidence - u operacích v nádobách přidána logická kontrola (scelování více zdroj. položek do více cílových položek)
 • + Vinařská evidence - historie změn, nyni se zapisují pouze změny které jsou nutné z hlediska z legislativy pro vinařskou evidenci
      (změna sklad. položky, množství,datum pohybu aj.)
 • + Vinařská evidence - dokončena implementace využití tvorby individuálních cen v pracovních operacích (například pro ocenění kalů)
 • + Skladové hospodářství - přidány údaje do číselníku skladů (pořadí a zkrácený název skladu)
 • + Skladové hospodářství - upravená tisková sestava o stavech zásob a jejich finanční hodnotě
 • + Skladové hospodářství - v modulu "spárování převodek" vylepšena možnost pohybu pomocí kolečka myši
 • - Vinařská evidence - ošetřen stav kdy na některých konfiguracích hardware mohlo docházet k chybě u přepočtu přípravků v prac. operacích
 • - Skladové hospodářství - odstraněn stav kdy při kombinaci výběrů ve skladovém dokladu docházelo k chybovému hlášení
1.40.1 - 6.10.2019
 • + Skladové hospodářství - komplexní přepracování a využití výpočtů skladových cen
 • + Vinařská evidence - tisková sestava evidenční knihy 22 s možností výběru skladu
 • + Vinařská evidence - tisková sestava evidenční knihy 21 přidány údaje z výroby vína
 • + Vinařská evidence - přidán nový modul s výstupy přehledů pro výrobu a ztráty u vinařských produktů
 • + Vinařská evidence - v přehledech výkupních lístků přidány další sloupce s doplňkovými údaji
 • + Vinařská evidence - v modulu výkupních lístků přidán údaj "Uživatelská kategorie" jako další rozšíření rozborových ukazatelů
 • + Vinařská evidence - v ostatních přehledech přidána nová tisková sestava o zpracování hroznů
 • - Vinařská evidence - opraven výstup u přílohy 21 pokud název skladové položky přesahoval délku 80 znaků
 • + Aplikace - rozšíření funkcionality uživatelských pohledů mřížek, lze nastavovat viditelnost jednotlivých sloupců
 • + Aplikace - zkušební EET certifikáty nahrazeny novými s platností do roku 2022
1.39.1 - 11.9.2019
 • + Aplikace - rozšířen a přepracován modul pro nastavení parametrů"
 • + Vinařská evidence - v modulech pro pracovní operace zvětšen počet znaků pro zadání poznámky"
 • + Vinařská evidence - v modulech pro pracovní operace přidána rozšíření pro finanční operace "
 • + Maloobchodní prodeje - přidány nové tiskové sestavy s přehledy pro přefakturaci mezi prodejci
 • + Skladové hospodářství - nový tiskový dialog pro výběr tisku skladového dokladu
 • + Skladové hospodářství - (skladové pohyby) umožněn tisk dokladů podle agendy (protokol o zpracování, skladový doklad)
 • - Vinařská evidence Lite- opravena chyba při ukládání nového záznamu
1.38.2 - 8.9.2019
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Protokol o zpracování produktu - pouze údaje o množství"
 • + Vinařská evidence - upravena tisková sestava "Protokol o zpracování produktu - včetně cenových údajů"
 • - Vinařská evidence - oprava algoritmu při změně výchozí položky v cílové nádobě
 • + Maloobchodní prodeje - v přehledech dokladů přidány rychlé filtry
 • + Aplikace - možnost vytvářet a používat uživatelské pohledy mřížek, lze nastavovat pořadí a šířku sloupců (nastavení platná pro daný PC).
 • + Aplikace - nový formulář "Místní nastavení" pro uživatelská nastavení a výběry (nastavení platná pro daný PC).
1.38.1 - 1.9.2019
 • + Vinařská evidence - Prohlášení o zásobách - přidán kontrolní mechanismus na vyplnění vlastníka skladů
 • + Vinařská evidence - v čís. odrůd přidána funkce pro možnost automatického vyplnění předdefinovanými odrůdami vín
 • + Vinařská evidence - přidána sekce "Přehled výkupních lístků" včetně nových tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - rozšířena sekce "Přehled vinic" včetně včetně nových tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - možnost nastavit výběr nádob vybraných skladů (majitel domovského skladu nádob)
 • + Skladové hospodářství - možnost nastavení přístupu jednotlivých uživatelů na vybrané sklady (čís. uživatelů)
 • + Skladové hospodářství - upraven vzhled a nastavení formuláře pro pořizování skladových dokladů
1.37.1 - 26.8.2019
 • + Skladové hospodářství - při pořizování dokladů lze vytvořit novou skladovou kartu
 • + Skladové hospodářství (stav zásob) - nová tisková sestava s finančními ukazateli "
 • + Číselník nádob - přidány údaje "Poznámka" a "Umístnění nádoby"
 • + Číselník nádob - nová tisková sestava "Seznam nádob podle skladů"
 • + Číselník období - přidána varianta pro slovenské uživatele
 • + Aplikace - upraveny a zpřesněny popisky menu (firmy-prodejci, pracovní-prodejní místa)
 • + Aplikace - nová pravidla pro dílčí nastaveni k jednotlivým modulům (nový aktivační klíč bude poskytnut)
1.36.1 - 20.8.2019
 • + Číselník odrůd - přidán kontrolní mechanismus proti smazaní odrůdy pokud je definována v číselníku šarží
 • + Skladové hospodářství - (modul párování) přidány součty množství pro porovnání příjemky proti výdejce
 • - Nabídka nádob- opraveno špatné načítání podle definovaného vzorce
1.35.1 - 19.8.2019
 • + Skladové hospodářství - nový modul pro spárování výdejek a příjemek v rámci převodů mezi sklady
 • + Skladové hospodářství - V dokladech lze nastavit filtraci nabídky nádob podle vybraného skladu
 • + Parametry (vinařská evidence 1) - přidáno pole pro nastavení údajů které se budou zobrazovat v nabídkových seznamech nádob
 • + Číselník pracovních míst (nastavení tisku)- přidána volba jaký tiskový náhled používat v přehledech při dotisku účtenek
 • + Prodejní panel - při odesílání bonu do kuchyně dojde i náhledu bonu s možnosti tisku
 • + Prodejní panel - upravena základní tisková šablona účtenky (sekce EET se tiskne pouze pokud jsou údaje evidovány v žurnálu EET)