Změny a novinky


5.161.1 - 26.9.2023
 • + Aplikace - u načítání údajů z registru ARES provedeny úpravy s ohledem na nově zaváděný systém ARES
 • + Aplikace - do číselníku přístupových práv (rolí) přidán údaj pro doplňkovou editaci specifických údajů ve výkup. lístku
 • + Vinařská evidence - do tiskové sestavy pro kontroly výnosů hroznů (max.14 tun) přidána informace o uživateli vinice
 • + Vinařská evidence - přidána nová tisková sestava - podklady z VL pro potvrzení důvěrníka s detailem VL
5.159.1 - 11.9.2023
 • + Vinařská evidence - do číselníku nádob přidán údaj o středisku
 • + Vinařská evidence - do importu vinic z portálu Eagri přidána možnost označení mladých vinic
 • + Vinařská evidence - do importu vinic z portálu Eagri přidána možnost slučování odrůd se stejným rokem výsadby a reg.č.vinice
5.158.3 - 7.9.2023
 • + Sklady - úpravy tiskových sestav "Přehledy stavů skladových karet"
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava - podklady z VL pro potvrzení důvěrníka
 • + Vinařská evidence - prohlášení o zásobách - automatické vyplnění přihl. údajů podle majitele skladu (výstavce)
5.157.1 - 28.8.2023
 • - Vinařský sešit - upraven převod dat do počátečních stavů
 • + Vinařská evidence - do číselníku vinic přidány uživatelské kódy pro podrobnější rozlišení
 • + Vinařská evidence - do výkupního lístku přidán uživatelský kód pro podrobnější rozlišení
 • + Vinařská evidence - do výkupního lístku přidán údaj zda se jedná o strojní sklizeň
5.155.1 - 27.7.2023
 • + Nová verze určená pro vinařský rok 2023 - 2024
4.148.1 - 11.05.2023
 • + Vinařský sešit - doplnění logických kontrol při vkládání nových záznamů v malé vinařské evidenci
 • + Vinařský sešit - přidána možnost automatického převodu dat do nového vinařského roku(otevření evidenčních knih pro 2023-24)
 • + Vinařská evidence - u tisku přílohy 21 doplněn rýchlý výběr měsíce (s ohledem na aktuální vinařský rok)
 • + Aplikace - drobné úpravy na základě uživatelských podnětů
4.146.4 - 4.03.2023
 • + Vinařský sešit - drobné úpravy v malé vinařské evidenci
4.146.3 - 10.01.2023
 • + Vinařská evidence - úprava modulu k podání prohlášení o produkci reagující na doposud neodstraněný problém u web service na portálu farmáře
4.146.1 - 30.12.2022
 • + Platnost vinic stahovaných jako "prázdné" do prohlášení o sklizni a produkci omezena datem 1.8. aktuálního vinařského roku a výše a současně musí být na dané vinici uvedena nějaká odrůda
 • Odesílejte prohlášení o sklizni a produkci pouze z této verze, případně verze vydané později !
4.145.1 - 23.11.2022
 • + Aplikace - do číselníku prodejních (pracovních) míst přidán údaj "výběrová množina" pro rychlý skupinový výběr (reporty atd.)
 • + Maloobchod - přidána nová kontrola na platnost zadaného množství (záměna s EAN kodem)
4.144.1 - 14.11.2022
 • + Vinařská evidence - nový číselník "Vinohradnické úseky" pro detailnější rozlišení vinohradů v registru vinic
 • + Vinařská evidence - u výkupních lístků které jsou nastaveny na multifiremní evidenci přidány nové tiskové sestavy
4.142.1 - 9.10.2022
 • + Vinařská evidence - u pořizování výkupních lístků přidána kontrola na vyplnění čísla VL
 • + Vinařská evidence - u výkupních lístků které jsou nastaveny na multifiremní evidenci přidány nové tiskové sestavy
 • + Sklady - do číselníku skladů přidán nový rozlišovací údaj "Status"
4.141.1 - 26.9.2022
 • + Vinařská evidence - k číselníků odrůd a vinic definovaný samostatné přístupové oprávnění - viz číselník rolí
4.138.1 - 4.9.2022
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy pro přehled lahví
4.137.1 - 28.8.2022
 • + Maloobchod - přidána možnost rychlého zadání odběratele do účtenky (přes uživatelské tlačítko)
 • + Maloobchod - u exportu dokladu do PDF volba nastavení pro generování jména souboru viz číselník pracovních míst
 • + Vinařská evidence - V menu vytvořen samostatný přístup pro modul přehledu lahví
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy pro přehled lahví
4.134.7 - 1.8.2022
 • + Maloobchod - při odstranění zboží z číselníku jsou odstraněny i navázané položky v cenících
4.134.6 - 29.7.2022
 • + Vinařská evidence - přidána funkce pro rychlou změnu skladu v cílové nádobě
4.134.1 - 12.7.2022
 • + Nová verze určená pro vinařský rok 2022 - 2023
3.129.1 - 3.6.2022
 • + Vinařská evidence - úprava sestav evidenčních knih pro nákup a prodej hroznů
 • + Vinařská evidence - u cílových nádob přidán rychlý filtr pro výchozí šarži
3.128.1 - 27.4.2022
 • + Vinařská evidence - zobrazování domovského skladu nádoby v tabulkách je nyní řešeno volitelně - viz parametry
3.127.1 - 26.4.2022
 • + Sklady - ve skladových dokladech se propočet skladové ceny (ne)provádí podle nastavení v globálních parametrech
 • + Vinařská evidence - přidán servisní aktualizace datumu o posledním pohybu v nádobě
 • - Vinařská evidence - u láhvování a odpisu pomocného materiálu mohlo docházet k chybovému hlášení - opraveno
 • + Aplikace - základní interní změny včetně příprav na nové funkce v dalším vinařském roce
 • + Aplikace - aktualizační soubor aplikace lze nyní stahovat z určené adresy na webu
3.123.2 - 17.2.2022
 • + Maloobchod - v účtence umožněno dodatečné přecenění položek, například při změně odběratele s jinou cenovou úrovní
 • + Maloobchod - do hlavičky dokladu přidány údaje o kontaktní osobě, kontaktním a firemním emailu
 • + Maloobchod - nový číselník receptur skladových pro různorodou skladbu položek (např. pro dárkové kartony s více druhy vín)
 • + Maloobchod - do číselníku zboží přidán údaj pro 6. skladovou položku (možnost vyskladnění celého kartonu s různými lahvemi vína)
 • + Maloobchod - do číselníku zboží přidán údaj o receptuře (přidání neomezeného počtu skladových položek pro odpis ze skladu na jedno zboží)
 • + Aplikace - v číselníku uživatelů vylepšena definice a oprávnění pro jednotlivé uživatele
 • + Aplikace - drobné úpravy chování aplikace na základě uživatelských podnětů
3.119.4 - 15.1.2022
 • + Vinařská evidence - při láhvování lze vydávat i materiál který není naskladněn
 • + Sklady - nová tisková sestava "Přehled stavů skladových karet - pouze zůstatky"
 • + Aplikace - nové verze komunikačních knihoven pro TLS 1.3
 • - Vinařská evidence - při vícenásobném importu vinic mohlo docházet k chybnému číslování id vinice - opraveno (od v. 3.115.1)
3.119.2 - 6.1.2022
 • + Vinařská evidence - do číselníku vinic přidána kontrola na vyplnění uživatele u vinic z ČR
 • + Vinařská evidence - do číselníku odrůd přidány logické kontroly na správnost vyplnění
 • - Vinařská evidence - při podání prohlášení o sklizni rozšířen počet znaků pro rodné číslo odběratele
3.118.4 - 30.12.2021
 • + Vinařská evidence - při zpracování VL změna výchozího řazení nyní podle datum,název odrůda a a kval. zařazení
 • + Vinařská evidence - do národních (tradičních) zařazení vín přidána šumivá, perlivá a odalkoholizovaná vína
 • - Vinařská evidence - kontrola datumu VL probíhala i u operací mimo zpracování VL - opraveno
 • + Maloobchod - do číselníku zboží přidána kontrola na případnou duplicitu PLU
3.118.3 - 18.12.2021
 • + Vinařská evidence - do přehledů stavů vína v nádobách přidán údaj o procentuálním využití nádoby
 • + Vinařská evidence - při ověřování hroznů se IČO přebírá od zapsaného uživatele vinice
 • + Vinařská evidence - při zpracování VL zlepšeno automatické doplňování data zpracování
 • + Aplikace - do prohlížecích formulářů přidáno označení vybraného řádku
 • + Aplikace - vzhledové úpravy některých formulářů v souvislosti s upravou velikosti fontů
 • + Aplikace - drobné úpravy chování aplikace na základě uživatelských podnětů
3.117.2 - 18.11.2021
 • + Vinařská evidence - úpravy a vylepšení výkupního lístku - zvýšená ochrana proti nechtěnému vymazání
 • + Vinařská evidence - do výkupního lístku a číselníku šarží přidán údaj o příznaku Botrytis cinerea
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Seznam vlastních vinic s nulovou sklizní"
 • + Vinařská evidence - do kontrolních excelovských souborů pro jednotlivé odběratele přidána informace o externím čísle dokladu
 • + Skladové hospodařství - do FaV přidána možnost přímého výběru údajů z výkupních lístků při prodeji hroznů
 • + Aplikace - vylepšena detekce neplatných znaků při uživatelské filtraci dat (omezení chybových hlašení)
 • + Aplikace - U formulářů typu master/detail se při změně velikosti formuláře automaticky udržuje poměr velikosti tabulek 2/3 pro hlavičku a 1/3 pro řádky
3.116.2 - 8.11.2021
 • + Vinařská evidence - v číselníku šarží upraveno přebírání údajů o původu hroznů z výkupních lístků
 • + Vinařská evidence - ověření hroznů lze nyní provádět přímo bez nutnosti otevření editačního formuláře
 • + Vinařská evidence - upraven modul pro ověřování hroznů - výsledek ověření je vykazován v samostatných polích
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Kontrolní sestava shody dodavatele ve VL a uživatele vinice"
 • - Vinařská evidence - při zpracování hroznů nešel otevřít přehled s výkupními lístky - opraveno
3.115.1 - 2.11.2021
 • + Vinařská evidence - v modulu pro import vinic z portálu farmáře přidána možnost sloučeného importu podle vinic a odrůd a zadání plánovaného výnosu
 • + Vinařská evidence - aktualizován a upraven systémový číselník vinařských obcí a tratí pro ČR
 • - Vinařská evidence - V modulu pro odeslání prohlášení o produkci opraven index výběru (u volby výpočtu produkce podle hodnoty z výkupních lístků)
 • + Sklady - u příkazu na smazání celého skladového dokladu přidán dodatečný dotaz na potvrzení požadavku (pokud má doklad více jak deset řádků)
 • + Sklady - u vydaných faktur přidána nová kontrola na duplicitu čísla faktury vhodné zejména pokud obsluha nevyužívá automatické číslování
 • - Sklady - u vydaných faktur nešly přidávat položky pokud bylo nastaveno používání prodejních názvů - opraveno
 • + Aplikace - do adresáře přidán nový údaj "zkrácený název firmy" (v současné době použito u výběru vinic ve VL)
3.113.3 - 22.10.2021
 • + Vinařská evidence - do číselníku odrůd přidán údaj kategorie
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Výkupní lístky podle kvalitativního zařazení"
 • + Vinařská evidence - provedeny drobné úpravy v tiskových sestavách výkupních lístků
 • + Vinařská evidence - v hlavičce výkupního lístku možnost zadání střediska
 • + Vinařská evidence - nový modul "Manager panel" umožňující interaktivní přehledy a výběry z uložených dat (zkušební verze)
 • + Aplikace - úpravy a změna fontů v aplikaci, tak aby se správně zobrazovaly znaky s diakritikou v různých lokalizacích OS Windows
     (v případě potíží se zobrazením kontaktujte prosím technickou podporu)
3.112.3 - 4.10.2021
 • + Vinařská evidence - do tiskových sestav výkupních lístků za odběratele přidána možnost výběru podle období
 • + Vinařská evidence - přidána vzorová tabulka (excel) pro předběžný záznam výroby vína viz menu "Vinařská evidence/Ostatní"
 • + Skladové hospodařství - do skladových karet přidány nové údaje pro prodejní názvy položek včetně nových vzorců pro tyto názvy - viz parametry
 • + Maloobchod - do číselníku zboží přidány logické kontroly pro správnost vyplňovaných údajů
 • + Aplikace - u rychlého vyplnění údaje pro datum lze nyní použít velká i malá písmena (d/D - dnes , v/V - včera , z/Z zítra)
 • + Aplikace - drobné úpravy chování aplikace na základě uživatelských podnětů
 • + Aplikace - do výchozího číselníku měrných jednotek doplněny další jednotky
3.110.1 - 16.9.2021
 • + Vinařská evidence - při ověřování vykupovaných hroznů přidány logické kontroly na správnost odesílaných údajů
 • + Vinařská evidence - úprava tiskové sestavy pro VL - možnost doplnění uživatelských textů - viz parametry
 • + Aplikace - přidána možnost importu do adresáře z aplikace z předešlé generace aplikace "Vinařská evidence"
 • + Aplikace - přidána definice oprávnění pro import vinic (z portálu farmáře)
 • - Vinařský sešit - doplněny chybějící funkce pro tiskové sestavy
3.109.1 - 13.9.2021
 • + Vinařská evidence - u operací v nádobách a lahvování přidána kontrola na více produktů v jedné zdrojové nádobě
 • + Vinařská evidence - u výrobních operací přidány nové kontroly na vyplnění výchozích skladů
 • + Vinařská evidence - do výkupních lístků doplněn údaj o certifikaci s možností výchozi hodnoty (viz parametry)
 • + Vinařská evidence - nový číselník "Sekce nádob"
 • + Vinařská evidence - nový číselník "Typ produktů" pro číselník šarží
 • + Vinařská evidence - možnost výběru podle typu produktu šarže v prohlášení o zásobách
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava pro evidenční knihu 22 vyhlášky 88/2017
 • + Aplikace - nová verze interní správy paměti (FastMM) spolu s novým hlášením případných závad
3.107.1 - 25.8.2021
 • - Vinařská evidence - v číselníku šarží nešly přidávat nebo editovat šarže - opraveno
3.106.1 - 24.8.2021
 • + Aplikace - nová verze TeamViewer (výrobcem má být k 15.9.2021 ukončena podpora starších verzí)
 • + Aplikace - úprava převodu do počátečních stavů, možnost nulovaní skladových cen
 • + Vinařská evidence - funkce pro odstranění nepoužitých šarží (viz Administrátorské funkce)
 • + Skladové hospodařství - funkce pro odstranění nepoužitých skladových karet (viz Administrátorské funkce)
 • + Skladové hospodařství - u fakturace přidána možnost filtrace podle množství na skladě <> 0
3.105.1 - 1.8.2021
 • - Nový modul Vinařský sešit - umožnuje vinařskou evidenci ve zjednodušené formě
     Uživatel si tak může vybrat zda bude potřebnou evidenci vést ve "velké" Vinařské evidenci nebo zjednodušeně ve Vinařském sešitu.
     Tímto také končí nabídka Vinařského sešitu jako samostatné aplikace
    (ta bude dočasně udržována pro ty stávající zákazníky, kteří prozatím nebudou přecházet na novou generaci Vinařského sešitu.)
2.103.1 - 1.07.2021
 • - Vinařská evidence -při výběru filtrovacích podmínek tisku přílohy 25 docházelo k chybovému hlášení - opraveno
 • + Aplikace - nové verze komunikačních knihoven pro TLS 1.3
2.102.1 - 30.05.2021
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy pro vykazování technologických ztrát
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s automatickým odesíláním SMS a a emailů klientům
2.101.1 - 16.05.2021
 • + Vinařská evidence - přidána možnost tisku přílohy č.25 z kmenové skladové karty
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s uživatelským modulem "Autoklient"
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s automatickým odesíláním SMS a a emailů klientům
2.100.1 - 22.04.2021
 • + Vinařská evidence -nové tiskové sestavy v přehledu výkupních lístků
 • + Vinařská evidence - drobné změny v uspořádání hlavního menu
 • + Vinařská evidence - do číselníku šarží a výkupních lístků přidány informace o barvě hroznů a vína
2.99.2 - 18.04.2021
 • + Nový modul pro vedení malé vinařské evidence LITE (vinařský sešit) - zkušební provoz
 • + Nové číselníky oblastí , okresů a tras v souvislosti s moduly pro CRM
 • + CRM - nové moduly pro hromadné informování zákazníků pomocí SMS a emailu
 • + Vinařská evidence -nové tiskové sestavy pro historie šarže
2.95.2 - 14.02.2021
 • + Maloobchodní prodej - provázání nastavení druhu platby s typem výpočtu dokladu a vylepšení pro nastavení data splatnosti
 • + Maloobchodní prodej - možnost nastavení maloobchodních cen zboží v úrovni bez DPH (zkušební provoz)
 • + Faktury vydané - možnost uživatelské změny vzhledu tabulky s nabídkou položek(přes pravé tl. myši) a další drobné úpravy a vylepšení
 • + Faktury vydané - umožněn přímý export do účetního programu Pohoda (bez mServeru)
 • + Aplikace - možnost nastavení hlídaní záporných stavů zásob při prodeji z FAV, sklad. doklady (viz. parametry)
 • + Aplikace - možnost nastavení výchozího řazení seznamu (data vystavení, dokladu, id pořízení aj. (viz. čísel. pracovních míst)
 • + Vinařská evidence -sjednocení kontroly vyplnění šarže u výchozí skladové položky podle nastavení v parametrech
2.94.1 - 26.1.2021
 • + Vinařská evidence - platnost vinic doplňovaných do prohlášení o sklizni a produkci jako "prázdné" je omezena datem 1.8.aktuálního vinařského roku
 • + Aplikace - drobné interní změny a vylepšení
 • - Vinařská evidence - oprava možné chybné duplicity UUID při kopii skladové karty z modulu lahvování
2.93.1 - 11.1.2021
 • + Vinařská evidence - při zpracování výkupních lístků nabízen propočet průměrné cukernatosti
 • + Vinařská evidence - v číselníku šarží umožněno přebírání informací o původu hroznů z VL nebo číselníku
2.92.1 - 7.1.2021
 • + Vinařská evidence - při odesílání prohlášení (produkce a sklizeň) doplněna pomocná kontrola na správnost vinařského roku
 • + Vinařská evidence- (pohyby v nádobách M) umožněn tisk dokladů podle agendy (protokol o zpracování, skladový doklad, faktura)
 • + Vinařská evidence- do výkupních lístků přidána možnost automatického propočtu celkového množství hroznů na více vinic poměrně podle výměr
 • - Aplikace - úprava modulu pro převod počátečních stavů (převod pokud firma nevede evidenci zásob)
2.91.3 - 1.1.2021
 • - Vinařská evidence - servisní přepočet pro sklizeň hroznů se neukládal do databáze
2.91.2 - 9.12.2020
 • + Aplikace - možnost nastavení pro trvalý nebo dočasný zákaz přístupu uživatele do aplikace
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s uživatelským modulem "Autoklient"
 • + Vinařská evidence - do servisních přepočtů přidán propočet na sklizeň hroznů
2.90.1 - 2.12.2020
 • + Skladové hospodařství - automatické doplnění nádoby do skladové výdejky při maloobchodním prodeji - viz parametry
 • + Maloobchodní prodej - změny a vylepšení při nastavení vzhledu hlavičky a řádků účtenky(přes pravé tlač. myši)
 • + Vinařská evidence - při pořizování výkupních lístků přidáno vyhledávání i podle zkratky odrůdy
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava - výkupní lístky podle odrůd a viniční trati (ověření)
 • + Vinařská evidence - nový modul "Export do Excelu" -seznamy výkupních lístků podle oběratelů pro křížovou kontrolu
 • + Vinařská evidence - upraven výpočet pro hlášení o produkci (ošetřen stav kdy na jednu sklad. kartu směřuje produkt z více operací "Zpracování VL")
2.88.1 - 22.11.2020
 • + Maloobchodní prodej - v číselníku zboží vylepšen způsob generování názvu zboží podle zadaného vzorce
 • + Aplikace - do číselníku uživatelů přidány pole pro telefon a email
2.87.1 - 17.11.2020
 • - Maloobchodní prodej - umožněny dodatečné úpravy v řádcích uzavřené účtenky
 • - Aplikace - na úvodní obrazovce nebyla přístupná část pracovního menu ve spodní časti obrazovky
2.86.2 - 15.11.2020
 • + Aplikace - Kód EAN rozšířen z 15 na 20 znaků (adresář, kmenová skladová karta, číselník zboží)
 • + Aplikace - úpravy v souvislosti s uživatelským modulem "Autoklient"
2.85.1 - 8.11.2020
 • + Aplikace - datová složka se nyní nechá nastavit na jakékoliv místo v PC
 • + Při dynamickém načítání přidána možnost vlastního třídění dat podle více sloupců
 • + Při odeslaní dat na technickou podporu je nově používán komprimační formát (ZIP)
 • + Při komunikaci s webovými službami je dle požadavků ministerstva zemědělství použit nový bezpečnostní formát
2.84.1 - 19.10.2020
 • + Aplikace - nová služba pro načítaní adres ze systému ARES - načítá se i DIČ
 • + Ve vydaných fakturách implementována služba pro EET - tedy asi úplně zbytečně :-)
 • + Ve vydaných fakturách nový přehled vystavené položky FaV
 • + Aplikace - nové dynamické načítání dat v prohlížecích formulářích (umožňuje výrazné zrychlení zejména v sítovém provozu)
     nastaveni lze změnit v číselníku pracovních míst
2.83.2 - 6.10.2020
 • - Skladové hospodářství - při pořizování a editaci skladové karty upraveny logické kontroly
2.83.1 - 4.10.2020
 • + Ve vydaných fakturách přidán sloupec s hodnotou "rok-měsíc" (např. pro snazší filtraci dat při exportu do účetnictví Pohoda)
 • + Ve vydaných fakturách zvětšen počet znaků u IČO a DIČ odběratele
 • + Vinařská evidence - u verze Mini možnost přidání modulu pro nákup hroznů
2.82.1 - 30.9.2020
 • + Vinařská evidence - v modulu importu vinic možnost automatického doplnění chybějících odrůd
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava pro registr vinic "Výpis duplicit (stejná odrůda na jedné vinici) "
 • + Skladové hospodářství - u skladových dokladů přidána možnost vytvoření kompletní kopie celého dokladu (menu Nástroje)
 • + Vinařská evidence - upravena tisková sestava pro zjištění různých produktů v jedné nádobě a jeden čas"
2.81.1 - 17.9.2020
 • + Vinařská evidence - u tabulky zdrojových nádob možnost vyvolání historie pohybů (přes pravé tlačítko myši)
 • + Vinařská evidence - v přehledech stavů nádob přidán údaj kategorie přebíraný z kmenové skladové karty
 • + Vinařská evidence - v číselníku receptur přípravků umožněno zadání dávky s přesností až na 3 des. místa
 • + Vinařská evidence - nová verze komunikační knihovny pro elektronickou komunikaci portálem min. zemědělství (eagri.cz)
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy pro výkupní lístky "podle dodavatelů a odrůd" a "podle odběratelů a odrůd"
 • + Vinařská evidence - nový modul pro odeslání prohlášení o zásobách (eagri.cz)
 • + Skladové hospodářství - do skladové karty přidán udaj pro identifikaci k evidenčním knihám č. 17 a 18 podle vinařského zákona
 • + Skladové hospodářství - při pořizování nové skladové karty upraveny logické kontroly
 • + Aplikace - do číselníku pro rychlý výběr období přidán "Vinařský rok" (1.8.xxxx - 31.7.xxxx)
2.80.2 - 8.9.2020
 • + Skladové hospodářství - vylepšený způsob vyhledávaní a zadávání šarže ve skladové kartě
 • - Vinařská evidence - opraveno ověřování nakoupených hroznů ve výkupním lístku
2.80.1 - 7.9.2020
 • + Aplikace - v základních pohledech přidána možnost úpravy uživatelského filtru
 • + Skladové hospodářství - do přehledu skladových pohybů přidán informace o vazbě na adresář
 • + Skladové hospodářství - do přehledu skladových pohybů přidána nová tisková sestava podle druhu pohybu
 • + Vinařská evidence - v registru vinici přidána možnost hromadné změny u země původu a uživateli vinice (menu Nástroje)
2.79.1 - 1.9.2020
 • + Aplikace - při odstranění uživatele z číselníku se nyní automaticky odstraňují i vazby na prac. místa a sklady
 • + Vinařská evidence - přidán číselník receptur přípravků pro automatické dávkování v pracovních operacích
 • + Vinařská evidence - v modulu pracovních operací přidána možnost automatického dávkování (ve zkušebním provozu)
 • - Vinařská evidence - při tisku evidenční knihy 22 se nezobrazovaly hodnoty z Drpoh 58 Manka a škody
2.78.1 - 17.8.2020
 • + Aplikace - do číselníku pracovních (prodejních) míst přidán údaj zkratka názvu prac. místa
 • + Maloobchodní prodej - při ztrátě spojení se serverem (nestabilní wifi) přidána možnost opětovného připojení bez ukončení aplikace
 • - Skladové hospodářství - do skladových dokladů přidán údaj o výstavci dokladů pro možnost vystavovaní dokladů více subjekty
1.75.1 - 1.9.2020
 • - Vinařská evidence - při tisku evidenční knihy 22 se nezobrazovaly hodnoty z Drpoh 58 Manka a škody
1.74.1 - 31.7.2020
 • - Vinařská evidence - do podání "Prohlášení o zásobách" nevstupovaly údaje z výroby (sklepního hospodářství) - opraveno
1.73.1 - 22.7.2020
 • + Maloobchodní prodeje - v grafickém nadstavbě stolů přidána volba o načítaní údajů z prodejních míst
 • + Aplikace - informace o možnosti aktualizace se nezobrazuje pokud je stanice nastavena jako klient
 • + Maloobchodní prodeje - možnost tisku platebního QR kódu
 • + Skladové hospodářství - možnost tisku platebního QR kódu ve vydávaných fakturách
 • + Maloobchodní prodeje - drobná vylepšení funkcí při rozdělení účtu včetně doplnění výchozího odběratele
 • - Vinařská evidence - při tisku evidenční knihy 22 a současné filtrace dat podle šarže se vyskytla chyba výběru - opraveno
 • - Ve vydaných fakturách se při použití pomocného panelu nepřebíral název skladové položky z řádku B
1.72.1 - 7.7.2020
 • + Maloobchodní prodeje - přidána volba pro test připojení k databázi před uzavřením dokladu (vhodné pro mobilní zařízení při nestabilní wifi)
 • - Skladové hospodářství - u propočtu cen s velkými hodnotami upraveno zaokrouhlování
 • + Aplikace - částečné úpravy aplikace pro převod do nového vinařského roku (1.8.2020)
1.70.3 - 2.7.2020
 • + Maloobchodní prodeje - do přehledů vystavených dokladů přidán údaj o čase uzavření dokladu
 • + Aplikace - rozdělění spuštění aplikace jako : lokalní, sítový - klient , sitový - sever
 • + Aplikace - nový tiskový modul
1.70.2 - 1.7.2020
 • + Aplikace - V EET modulu zrušeno generování QR kódu pro účtenkovku
 • - Maloobchodní prodeje - v grafickém nadstavbě stolů se při uzavření poslední účtenky neaktualizovalo přepsání hodnot
 • + Aplikace - interní změny pro zlepšení stability a diagnostiky programu
1.69.1 - 20.6.2020
 • + Vinařská evidence - v pracovních operacích umožněno sledování šarží přípravků včetně výpočtu množství podle dávky na 100L
 • + Aplikace - v přístupových vazbách uživatele na sklady přidáno právo autorizace dokladů
 • + Skladové hospodářství - do přehledů stavů zásob přidány údaje přebrané z číselníku šarží
1.65.1 - 6.5.2020
 • + Vinařská evidence - do číselníku šarží přidán údaj "Kategorie"
 • + Vinařská evidence - u tisku evidenční knihy č.22 (33) přidána možnost zadání výběrů podle (skladové položky, nádoby nebo šarže)
 • + Vinařská evidence - nový modul pro zjištění obsazenosti nádob včetně grafického znázornění (menu Servis/Uživatelské moduly)
1.63.1 - 22.4.2020
 • + Skladové hospodářství - rozšířeny možnosti pro automatické generování názvu skladové položky - řádek "B" (Servis/parametry-skladové hospodářství)
1.62.4 - 20.4.2020
 • + Skladové hospodářství - ve skladových dokladech přidána možnost hromadného uzamykání/odemykaní dokladů
 • + Skladové hospodářství - upraven formulář pro pořízení skladových dokladů včetně vylepšení pro vyhledávání a zadávání skl. položek a nádob
 • + V modulu vydaných faktur přidána možnost uživatelské editace tiskových šablon pro FaV
 • + Skladové hospodářství - u pořízení skladových dokladů přidána možnost kontroly aktuálního obsahu produktů v nádobách
1.62.3 - 14.4.2020
 • + Skladové hospodářství - ve skladové kartě zjednodušeno zadávání a propojení s kartou šarže
 • + Skladové hospodářství - umožnění skrytí/zobrazení cenových údajů ve formulářích
  vhodné pro uživatele kteří nepotřebují pracovat s finančními údaji (lze nastavit pro jednotlivá pracovní místa)
 • + Ve vydaných fakturách doplněna možnost rychlého doplňování hlavičkových textů přes číselník uživatelských textů
 • + Ve vydaných fakturách doplněna možnost automatickébo vyplnění úvodního textu (lze nastavit pro jednotlivá pracovní místa)
 • + Ve vydaných fakturách kontrola finanční správnosti hodnot řádků - vyhodnoceno jako chybový stav (dříve se ukazovalo jen jako varovné hlášení)
 • + Skladové hospodářství - v přehledech pohybů skl. karet doplněna informace o agendě kde vznikl prvotní doklad s možností tisku dokladu (vin. evidence, fakturace, sklad. hospod.)
 • + V modulu pro potisk štítků se ukládá nastavení výběrů pro tiskárnu a výstavce štítků (obecné info výstavci se nastavuje v číselníku firem)
1.60.7 - 25.3.2020
 • + Aplikace - Nový modul "Závozy zboží" pro zlepšení evidence a distribuce produktů(včetně nových číselníků "Trasy" a "Vozidla")
 • + Aplikace - Do adresáře přidány údaje: výchozí splatnost pro odběratele a výchozí tisková šablona pro maloobchodní prodej
 • + Aplikace - Ve vybraných modulech přidáno rychlé (průběžné) vyhledávání např. ve vydaných fakturách, nabídka šarží do skladové karty atd.
 • + Aplikace - Aktualizován tiskový modul - mimo jiné vylepšena práce s čárovými kódy podle pravidel GS1
1.59.1 - 11.3.2020
 • + Skladové hospodářství - nová tisková sestava - skladový doklad sumarizovaný za skladovou položku
 • + Skladové hospodářství - tisk skladových dokladů - změna třídění podle názvu položky
 • + Skladové hospodářství - V přehledech skladových zásob umožněna filtrace dat podle vinařských roků dané šarže
 • - Maloobchodní prodeje - upraven algoritmus propočtu na kontrolu minusového stavu ve skladových kartách
1.58.1 - 7.3.2020
 • + Vinařská evidence - v evidenční knize (21) doplněna možnost tisku s přepočtem na litry
 • + Skladové hospodářství - nová tisková sestava stavů podle šarží s přepočtem na litry
 • + Skladové hospodářství - doplněn a upraven fakturační modul
 • + Skladové hospodářství - pro tiskové sestavy pro fakturační modul lze využívat i tisk. šablony uložené v databázi
 • + Skladové hospodářství - doplněny nové možnosti uživatelských filtrů a výběrů
 • + Aplikace - další integrace funkcí pro export dat do účetního programu POHODA
1.56.1 až 1.57.2
 • Verze mimo produkční nasazení
1.55.1 - 21.2.2020
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování možnost přímého tisku historie nádob
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování usnadnění zpětného propočtu výrobní ceny
 • + Aplikace - možnost importu z adresáře účetního programu Pohoda
 • + Skladové hospodářství - do přehledů o stavech zásob přidány údaje o ročníku vinařského produktu
1.54.1 - 9.2.2020
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování produktu možnost skrytí/zobrazení panelu pro aplikaci přípravků a jiného materiálu
 • + Vinařská evidence - upravená evidenční kniha podle přílohy 15 vyhlášky 88/2017 - doplněny údaje RČ,ID SZR a skl. plocha je uváděna v ha
 • + Vinařská evidence - nový přehled stavů nádob i s novými tiskovými sestavami
 • + Vinařská evidence - v modulu zpracování produktu přidány další logické kontroly na správnost vyplnění
 • + Skladové hospodářství - rozšířeny možnosti pro automatické generování názvu skladové položky (Servis/parametry-skladové hospodářství)
 • + Maloobchodní prodeje - v číselníku zboží přidána možnost zadávání názvů zboží (včetně průvodních dokladů) podle nastaveného vzorce
  (definice vzorce: Servis/parametry-skladové hospodářství )
 • + Aplikace - všechny předlohy tiskových sestav převedeny do nového formátu verze 6
 • + Aplikace - možnost barevného odlišení řádků s příjmovým druhem pohybu (Servis/ Místní nastavení)
 • + Aplikace - drobné interní změny a vylepšení
 • - Vinařská evidence - odstraněna chybová situace kdy odběratel hroznů měl v adresáři zadané IČO delší jak 10 znaků (např. se tam doplnilo RČ)
1.53.1 - 26.1.2020
 • + Skladové hospodářství - nové a upravené tiskové sestavy ke skladovým pohybům
 • + Vinařská evidence - upravená a doplněná evidenční kniha podle přílohy 22 vyhlášky 88/2017
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Přehled láhvování denní "
 • + Skladové hospodářství - nový přehled stavů zásob sumarizovaný podle skladů
 • + Vinařská evidence - při výběru cílové nádoby při zpracování produktu přidány nové možnosti rychlého výběru (rozsahy objemů nebo názvu nádob)
 • + Skladové hospodářství - definice nového druhu pohybu 74 - Externí lahvování - určeno pro subjekty které lahvování provádějí a evidují samostatně
1.52.1 - 22.1.2020
 • + Vinařská evidence - v průvodci pro import vinic přidán přímý přístup do číselníku odrůd, vinic a adresáře"
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Výkupní lístky podle odrůd - sumář za registrační čísla vinic"
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava pro kontrolní porovnání údajů o vinici a odrůdě ve výkupních lístcích
 • + Vinařská evidence - proveden kompletní redesign modulů pro prohlášení o sklizni a produkci s ohledem na již preferované elektronické podání"
 • + Vinařská evidence - v číselníku vinic prováděna kontrola na správný formát reg. čísla vinice pokud je vinice registrována v ČR
 • + Vinařská evidence - údaje o odběrateli (dodavateli) hroznů ve výkupních lístcích se nyní přebírají z adresáře "online" (dříve byly údaje uloženy v hlavičce VL)
 • + Vinařská evidence - v pracovních operacích upraven výpočet zaokrouhlení u výrobní ceny
 • - Aplikace - při automatizovaném vyplnění vybraných číselníků nedocházelo k aktualizaci na nové ID
1.51.1 - 13.1.2020
 • + Vinařská evidence - v číselníku vinic přidána kontrola na typ vlastnictví
 • + Vinařská evidence - do instalační sady přidány knihovny pro komunikaci se serverem ministerstva zemědělství E-Agri
 • + Vinařská evidence - upraveno několik tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - vylepšen výběr a zadávaní u skladových položek (filtrace podle vinař. roku)
 • + Vinařská evidence - v prohlášení o produkci zpřesněn výpočet na více des. míst
1.49.1 - 1.1.2020
 • + Vinařská evidence - prohlášení o produkci připraveno pro automatické odeslání na portál farmáře
 • + Vinařská evidence - nově dostupná evidenční kniha podle přílohy 16 vyhlášky 88/2017
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Přehled produktů v nádobách " - vhodná pro inventury
 • + Vinařská evidence - nový modul pro ověřování nakoupených hroznů přímo z pořizení výkupního lístku
 • + Vinařská evidence - nové tiskové sestavy "Přehledy aplikace přípravků a sladidel v nádobách"
 • + Aplikace - do adresáře přidány údaje rodné číslo a ID_SZR (pro účely automatického podání vinařských prohlášení)
 • + Aplikace - přidán nový způsob aktivace aplikace - vložení aktivačního klíče přímo z administrace programu
 • - Vinařská evidence - opraveno označení nakupovaného produktu v evidenční knize č. 13 (Evidence nákupu hroznů a moštu)
1.48.1 - 10.12.2019
 • + Vinařská evidence - nový modul pro automatický výpočet podkladů pro prohlášení o produkci
 • + Vinařská evidence - v modulu výkupních lístků zvýšeno zabezpečení proti nechtěným změnám uživatelem (zpracování VL do nádob)
 • + Maloobchodní prodej - upravena tisková sestava pro kontrolu úhrad (nyní podle prodejních míst)
 • + Aplikace - drobné interní změny a vylepšení
1.47.1 - 8.12.2019
 • + Aplikace - Adresář přidána možnost hromadného nastavení údaje "Kategorie"
 • + Maloobchodní prodej - nová tisková sestava pro kontrolu úhrad
 • - Aplikace - při ukončování aplikace mohlo v některých případech dojít k vyvolání chyby v knihovně Kernell32 (proměnná "maximize")
1.46.1 - 24.11.2019
 • + Skladové hospodřství - úprava formuláře pro pořizování dokladů
 • + Vinařská evidence - prohlášení o sklizni připraveno pro automatické odeslání na portál farmáře
 • + Vinařská evidence - v modulu výkupních lístků umožněn výběr pohledu pro české a slovenské uživatele
 • + Maloobchodní prodej - nový přehled skladových pohybů s vazbou na maloobchodní prodej
1.45.1 - 6.11.2019
 • + Aplikace - Adresář rozšířen o údaje Kategorie a Dealer (v návaznosti i příznak dealer v čís. uživatelů)
 • + Aplikace - Aktualizován tiskový modul
1.44.1 - 2.11.2019
 • + Vinařská evidence - číselník šarží rozšířen o doplňkový údaj prefix názvu šarže o délce 3 znaků (například pro zkratku odrůdy)
 • + Vinařská evidence - přehled vinic rozšířen o údaje o uživateli vinice a sklizeném množství
 • + Vinařská evidence - vylepšeno vyhledávání u zadávání řádků do výkupních lístků
 • + Skladové hospodářství - nový modul pro hromadnou úpravu skladových položek podle prodaného zboží (testovací verze)
1.43.1 - 24.10.2019
 • + Vinařská evidence - v pracovních operacích umožněno hromadné odemknutí-uzamknutí dokladů
 • + Vinařská evidence - přidán individuální přepočet cen v pracovních operacích (kontextové menu přes pravé tlačítko myši)
 • + Skladové hospodářství - upraven algoritmus pro výpočet skladových cen
 • + Skladové hospodářství - v modulu "spárování převodek" prováděn automatický refresh spárovaných dokladů
 • - Skladové hospodářství - opravena možnost tisku u přehledů stavu zásob v případě omezení práv ke skladům podle majitele skladu (viz číselník uživatelů)
1.42.1 - 20.10.2019
 • + Aplikace - aktualizaci aplikace lze provádět i v rámci "Insider programu" (uvolněné beta verze)
 • - Skladové hospodářství - u vydaných faktur upraveno vyhledavání podle kodu karty
1.41.2 - 15.10.2019
 • + Vinařská evidence - tisk protokolu o zpracování - u ceny za mj rozšířen počet des. míst na 4
 • + Vinařská evidence - tisk evidenční knihy o zásobách vína č. 21 - přidána možnost pro výběr skladu
 • + Vinařská evidence - u láhvování se automaticky přebírá výchozí sklad z kmenové skladové karty
 • + Vinařská evidence - u operacích v nádobách přidána logická kontrola (scelování více zdroj. položek do více cílových položek)
 • + Vinařská evidence - historie změn, nyni se zapisují pouze změny které jsou nutné z hlediska z legislativy pro vinařskou evidenci
      (změna sklad. položky, množství,datum pohybu aj.)
 • + Vinařská evidence - dokončena implementace využití tvorby individuálních cen v pracovních operacích (například pro ocenění kalů)
 • + Skladové hospodářství - přidány údaje do číselníku skladů (pořadí a zkrácený název skladu)
 • + Skladové hospodářství - upravená tisková sestava o stavech zásob a jejich finanční hodnotě
 • + Skladové hospodářství - v modulu "spárování převodek" vylepšena možnost pohybu pomocí kolečka myši
 • - Vinařská evidence - ošetřen stav kdy na některých konfiguracích hardware mohlo docházet k chybě u přepočtu přípravků v prac. operacích
 • - Skladové hospodářství - odstraněn stav kdy při kombinaci výběrů ve skladovém dokladu docházelo k chybovému hlášení
1.40.1 - 6.10.2019
 • + Skladové hospodářství - komplexní přepracování a využití výpočtů skladových cen
 • + Vinařská evidence - tisková sestava evidenční knihy 22 s možností výběru skladu
 • + Vinařská evidence - tisková sestava evidenční knihy 21 přidány údaje z výroby vína
 • + Vinařská evidence - přidán nový modul s výstupy přehledů pro výrobu a ztráty u vinařských produktů
 • + Vinařská evidence - v přehledech výkupních lístků přidány další sloupce s doplňkovými údaji
 • + Vinařská evidence - v modulu výkupních lístků přidán údaj "Uživatelská kategorie" jako další rozšíření rozborových ukazatelů
 • + Vinařská evidence - v ostatních přehledech přidána nová tisková sestava o zpracování hroznů
 • - Vinařská evidence - opraven výstup u přílohy 21 pokud název skladové položky přesahoval délku 80 znaků
 • + Aplikace - rozšíření funkcionality uživatelských pohledů mřížek, lze nastavovat viditelnost jednotlivých sloupců
 • + Aplikace - zkušební EET certifikáty nahrazeny novými s platností do roku 2022
1.39.1 - 11.9.2019
 • + Aplikace - rozšířen a přepracován modul pro nastavení parametrů"
 • + Vinařská evidence - v modulech pro pracovní operace zvětšen počet znaků pro zadání poznámky"
 • + Vinařská evidence - v modulech pro pracovní operace přidána rozšíření pro finanční operace "
 • + Maloobchodní prodeje - přidány nové tiskové sestavy s přehledy pro přefakturaci mezi prodejci
 • + Skladové hospodářství - nový tiskový dialog pro výběr tisku skladového dokladu
 • + Skladové hospodářství - (skladové pohyby) umožněn tisk dokladů podle agendy (protokol o zpracování, skladový doklad)
 • - Vinařská evidence Lite- opravena chyba při ukládání nového záznamu
1.38.2 - 8.9.2019
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Protokol o zpracování produktu - pouze údaje o množství"
 • + Vinařská evidence - upravena tisková sestava "Protokol o zpracování produktu - včetně cenových údajů"
 • - Vinařská evidence - oprava algoritmu při změně výchozí položky v cílové nádobě
 • + Maloobchodní prodeje - v přehledech dokladů přidány rychlé filtry
 • + Aplikace - možnost vytvářet a používat uživatelské pohledy mřížek, lze nastavovat pořadí a šířku sloupců (nastavení platná pro daný PC).
 • + Aplikace - nový formulář "Místní nastavení" pro uživatelská nastavení a výběry (nastavení platná pro daný PC).
1.38.1 - 1.9.2019
 • + Vinařská evidence - Prohlášení o zásobách - přidán kontrolní mechanismus na vyplnění vlastníka skladů
 • + Vinařská evidence - v čís. odrůd přidána funkce pro možnost automatického vyplnění předdefinovanými odrůdami vín
 • + Vinařská evidence - přidána sekce "Přehled výkupních lístků" včetně nových tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - rozšířena sekce "Přehled vinic" včetně včetně nových tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - možnost nastavit výběr nádob vybraných skladů (majitel domovského skladu nádob)
 • + Skladové hospodářství - možnost nastavení přístupu jednotlivých uživatelů na vybrané sklady (čís. uživatelů)
 • + Skladové hospodářství - upraven vzhled a nastavení formuláře pro pořizování skladových dokladů
1.37.1 - 26.8.2019
 • + Skladové hospodářství - při pořizování dokladů lze vytvořit novou skladovou kartu
 • + Skladové hospodářství (stav zásob) - nová tisková sestava s finančními ukazateli "
 • + Číselník nádob - přidány údaje "Poznámka" a "Umístnění nádoby"
 • + Číselník nádob - nová tisková sestava "Seznam nádob podle skladů"
 • + Číselník období - přidána varianta pro slovenské uživatele
 • + Aplikace - upraveny a zpřesněny popisky menu (firmy-prodejci, pracovní-prodejní místa)
 • + Aplikace - nová pravidla pro dílčí nastaveni k jednotlivým modulům (nový aktivační klíč bude poskytnut)
1.36.1 - 20.8.2019
 • + Číselník odrůd - přidán kontrolní mechanismus proti smazaní odrůdy pokud je definována v číselníku šarží
 • + Skladové hospodářství - (modul párování) přidány součty množství pro porovnání příjemky proti výdejce
 • - Nabídka nádob- opraveno špatné načítání podle definovaného vzorce
1.35.1 - 19.8.2019
 • + Skladové hospodářství - nový modul pro spárování výdejek a příjemek v rámci převodů mezi sklady
 • + Skladové hospodářství - V dokladech lze nastavit filtraci nabídky nádob podle vybraného skladu
 • + Parametry (vinařská evidence 1) - přidáno pole pro nastavení údajů které se budou zobrazovat v nabídkových seznamech nádob
 • + Číselník pracovních míst (nastavení tisku)- přidána volba jaký tiskový náhled používat v přehledech při dotisku účtenek
 • + Prodejní panel - při odesílání bonu do kuchyně dojde i náhledu bonu s možnosti tisku
 • + Prodejní panel - upravena základní tisková šablona účtenky (sekce EET se tiskne pouze pokud jsou údaje evidovány v žurnálu EET)