Hlavní menu pro Vinařskou evidenci

Přehled tiskových sestav k výkupním lístkům

Automatická tvorba hlavních evidenčních knih

Modul pro prohlášení o zásobách

Modul pro prohlášení o sklizni

Modul pro prohlášení o produkci

Karta šarže vinařského produktu

Generování kontrolních excelovských souborů s možným zasláním jednotlivým odběratelům

Sklizňové štítky

Aktivace produktu

Plánovač směn